Uncategorized

A_Great_Logo_Is_A_Marketing_Must-Have._But_Is_It_Affordable_For_Small_Business_

לוגו נהדר הינה מחייב שיווקית. אולם והיה אם הגיע רווחי למשרדים קטנים?


422

סיכום:
סימן לוגו הנו חובה שיווקית. עם זאת, מקיפים מבעלי העסקים ילדיהם חשים שכן לא הם בעלי זכאות להרשות לעצמם בניין ציבורי שכזו. ובכן נחש מה? הנם יכולים!


מילות מפתח:
לוגו, סימן לוגו, שיווק לעסקים לא גבוהים, קידום


מוסד המאמר:
ואם יש לוגו האומנם יותר מידי חשוב? הפיתרון שלי לשתי השאלות האלה הוא אכן מודגש!

לוגו הנו ייצוג גרפי או לחילופין חזותי בידי המותג של העסק. המותג של העבודה הוא המגרש, המוצר או השירות שלך ולמה הוא מייצג. זה מהם שהינכם קיים בשווקים ומוכר.

ספר תורה קטן תכלית ארגונים קטנים צריכים לוגו?

לאיזו תכלית הם לא יש להם זכאות לשווק לא מורכב על ידי וותק העסק שלהם? סמלי לוגו הינם יקרים, נכון? אם באמת יכול מי שיש ברשותו בניין משרדים זעיר להרשות לעצמו לקבל בחזרה לוגו? או שמא לא פחות מ לוגו טוב? הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת ויותר שאלות. רובם שמי מקווה שהתלבטת בעצמך בשלב מסוים.

שמי מאמין בכול החנויות יכול להיות לוגו

העסק שלך זקוק לאלמנט גרפי הלוכד רק את אופי החברה שלך ומעביר מידע לקליינטים הקורא של העבודה. סימן שיכול להנחות את אותו המוכיח והתחושה בקרב בכל כלי השיווק שלך.


אם ברשותכם היגויני שבריר שנייה במטרה למשוך את אותו תשומת ליבו בידי מישהו


החברה שלך אשר לערוך את אותה המיטב מהזמן הוא. סימן לוגו מעולה מסוגל לשגר שדר או לחילופין לסקרן לקוחות רבים לראות לחפש אחרי תכנונים דנדשים.

ערב שתחליט שאתה אינם יוכל להרשות לעצמו לוגו אדיב

תן לנו להעניק לך שהתהליך לא תמיד המקרה. תראה, אני דן בתחום סוכנויות הפרסום תיכף 20 שנה אחת. באותה זמן מסויים עבדתי בעלות 2 מהגרפיקאים והמעצבים המוכשרים מאוד בעסק. אבל באופן כללי לא פניתי אליהם כשהייתי ש לוגו לחברות הקטן שלי. למה? אינם יכולתי. הנם דבר שבשגרה הוא שיש הטובים מאוד לתקציב מגרש המכוניות הקטן שלי. אם כן הביקוש עשיתי? מצאתי אלטרנטיבה נהדרת שהוא זולה, מהירה וטובה.

LogoWorks

בעבור 300 ואפילו עד 500 דולר תקבלו ענק סגנונות בידי לוגו לבחירה ותקבלו אותם יחד עם ימים לבדו. בנוסף תוכלו לקבל מספר סיבובי שיפורים מתוך מטרה לוודא מתחיל מרוצים חוק מהציון הסופי משפחתו.

העניין שהנני חובב בלוגוורקס

הינם דורשים ממך למלא גליון העסקה בידי כיוון יצירתי שמבטיח שהעיצוב שלהם קיים אסטרטגי בדבר השאיפה במחיר המותג של העסק. זהו KEY אם אני צריכה להיות מלווה שהלוגו של החברה ישמש חסות מעולה לך. אם וכאשר מישהו נותן או לעצב בעבורך לוגו ש תצלומי מסויימת אצל דף המקורי או גם גליון העסקה, בתוך תקים זאת!

במידה אין כל לי לוגו, עד אם שלך זקוק לשיפוץ ברר את אותן LogoWorks בידי ביקור בכתובת http: //www.10stepmarketing/greatlogo.htm

(ג) 2005 דבי לחוסה