Uncategorized

Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

תמחור מוצלח על ידי נציגי הזמנות מסוגל להרחיב את אותם היתרון
מחבר: ג’ון פ. טאליץ ‘
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


זכוכית שבירה השיטות הבטוחות להגדיל את כל התועלת הנו פריסת חומרי שיווק המתמחרים בצורה גבוהה את אותה המוצרים והשירותים של העסק שלך. עלותם המתאים מסוגל להגדיל את אותם הרווח 2 שנים עוזר ב תיקונים בנות המוצרים שנמכרו או שמא הפחתות ב- SG&A. לדוגמא, תיקון של 1% שיש להן מרחיב את אותם הרווח התפעולי בכ- 12% ואילו תיקון של 1% במחיר הסחורות שנמכרו (COGS) או שמא סכום הכסף המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) היגויני יש צורך ב גידול תפעולי אצל כ- 8%. או אולי 2 שנים מ -2% בהתאמה. (1)

היוון לא הולם מצמצם אחר הרווחים באופן דרמטי. תהליך ניתוחי TopMarks העלה כיוון קיצוץ סכומי כסף בקרב 0.5%, 1% ו -3% הפחית רק את הרווח הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. ( מחיר ספר תורה קטן )

מותקן להקצות שיקול הכירא לתמחור לנציגי עסקאות שהוכשרו במקצועיות שהוכיחו אפשרות לשווק במהלך הערך המועבר הכללי. בקיצור, כל מי שפונה כאמור למטרות הזוג להפחתת סכומי התפעול בידי תחולת החיים של המוצר או גם הפלוסים פיננסיים נספחים. בהתאם ל גישת קידום מכירות היא, מספר החפץ או המוצר הוא פונקציה בקרב החזר עבודה ואינו עלות.

קידום מכירות במסגרת חשיבות חוקי שנמסר מצריכה נציגי עסקאות להבחין את אותן עסקיהם על ידי לקוחותיהם ונוסחאות אמור ביזנס. השלמת בניית זה עומדת להביא השכלה על: 1) מחירי מעוצבות למעוניין ונתוני סכומי כסף (כולל רעיונות זכויות והפסדים) ו- 2) סוגי סכום על ידי מתחרים עצות טובות ערכה של. בעקבות זאת חמושים, נציגי מכירות יוכלו:

> הגדיר רק את הלקוח שניתן לשדרג רחבה אחר המחירים או שמא הרווחים העסקיים כלשהו בידי תשובה המוצר / השירות שהם מציעים;

> ציטט את אותם המחיר אידיאלי שמצוין על ידי הקשר של שווי השוק, עמדות התעריפים הנוכחיות זה או אחר בקרב בעל הבית והנהלת יעדי התעריפים וכרחה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת כסף הכול על השולחן.

לרוב, פונקציות משתנות בכול אחת מהן קריטריוני הקנייה שלהן מותקן קלט להחלטת הרכישה. חשוב, משום כך, שנציג הזמנות יבין את כל קריטריוני הקנייה של יותר מידי מקבל הבחירה אם משפיע ע"מ לתכנן את אותם מידת מסר המכירות המדגיש את ביצועי המוצר וכלכלתם, האחריות, מוכנות תוספות, פועלי חברת ועוד ‘.

לבסוף, הוצאת סכומים תלויה בעיקר בצורה ניכרת אם וכאשר בריא ונציג הזמנות סדר ומתקשר את העסקה. דרכי תכנון מחירם הכרחי לא פחות מתג מחירם. אביזרים מהסביבה לחשבונית כגון הנחות נפח, הנחות בסופו של דבר השנה, תנאי תשלום, הנחות והובלה הם בעלי זכאות להשפיע אודות תפיסות מחירי הקורא.

(1) התוצאות מבוססות בדבר דגימה אנליטית בידי TopMarks בידי מפעלים הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZ