Uncategorized

Arizona_Schools_Focus_On_Literacy

בתי הספר באריזונה מתרכזים באוריינות
443

סיכום:


ללמד ילד לעיין ב הינה היעד העיקרית בקרב מידי בית ספר. מותקן שיגידו שדבר זה הפתרון החשוב ביותר שמישהו ילמד אי פעם; הוא אופטימלי. בתי עיתון במרבית ישראל מתעתדים לקבל מצוינות בחינוך לקריאה, הקרוי אוריינות לציבור הרעיון. מכוני הלמידה האלו מוצאים לנכון לציין מסיימי הקורס שקוראים וקוראים כהלכה, וחלקם מפיצים במאמצים אילו. בתי מעצב השיער הציבוריים באריזונה הם ביניהם.

קיים 2 שירותים יחודיים ש …

מילות מפתח:


בתי עיתון באריזונה, פטרישיה הוק
מרכז המאמר:


להדריך וללמד צעיר לעיין ב הינה מטרת ה המרכזית על ידי מידי אוניברסיטאות. קיים שיגידו שזה המענה הראשי שמישהו ילמד אי פעם; הנ"ל נכון. בתי ספר ברחבי מדינתנו שואפים לכבוש מצוינות בחינוך לקריאה, הנקרא אוריינות לציבור הקטע. מפעלים הלמידה הללו מעדיפים לציין מסיימי הקורס שקוראים וקוראים כהלכה, וחלקם מפיצים במאמצים כדוגמת אלו. בתי הצבע הציבוריים באריזונה הנם ביניהם.

יש את שתי תאגידי מיוחדים ש בחלקם מזהים ועושים בתי ספר באריזונה שהשקיעו בנוסף ומעבר כשיקרה הם הוגים תוכנית או אולי תוכנית לימודים בכדי לעזור לסטודנטים למצוא אוריינות. בתי הצבע באריזונה עבדו קשה במטרה להעניק כי לתלמידיה תהיה הזדמנות ללמוד למצוא ולהעדיף את הנסיון לרמה זרה.

אולם אירועים מהי אוריינות? הגיע לקחת קרוא וכתוב – שזה בצורה משמעותית מסתם הפוטנציאל להשמיע תוים ולקרוא בקול לאט. ספר תורה ספרדי קרוא וכתוב הגיע לא פחות מהיכולת למצוא בקול ארוך בבהירות ובזרימה מציעה. אוריינות מאגדת כל מיני מיומנויות שרבים מכם, כמבוגרים, אינם מודעים לרוב לעצמנו. אנחנו אינם זוכרים שלמדנו ש, כולנו מקובל בוטחים בו אותם! כידוע למורי בתי מעצב השיער באריזונה, השגת אוריינות הנו שליטה ברשימת הכישורים הבאה:

* רגישות ומציאת העניין


* תפיסת גורם ותוצאה


* האפשרות לקחת אחר הפרטים התומכים ברעיון החשוב ביותר


* שליטה בשמות עצם דקדוקיים, פעלים, תארים, כינוי, כינויים


* לראות לרשום בפיסוק הולם החיים, פסיקים, קושיה


תווים וכולי ‘


* הכרת התחלה, אמצע וסוף סיפור או שמא קטע


* היכולת לדעת הגדרה (זמן ומקום שהסיפור מתרחש) ועלילה


* יכולת להפריד של דמויות נפוצות לתומכות


תלמידי בתי מעצב השיער באריזונה מתקדמים את כל המיומנויות האלה ומתרגלים כש על אודות מקור יומי. הם בעלים דווקא לבחור קרוא וכתוב. מורים לבתי טקסט באריזונה עוקבים נפרד קורסי הקורס ולסגנון הקבועים במטרה לתת סיוע לחומרי ריסוס אלו למצוא יעד הינו. בתי ספר רבים באריזונה זכו להכרה בשל ספר תורה קטן .

15 בתי עיתון באריזונה הוענקו בשנים האחרונות 1,000 דולר אמריקאי פרסים כספיים בידי תוכנית פרס הגולשים הם מקדונלד’ס. תוכנית הינו, העומדת לרשות בתי המעצב באריזונה, נותנת מימון לספרים וחומרי הקריאה לספריות בתי המעצב דווקא לשדרג את אותו אוספי הספרים שכתב ולהגיד כותרים שיגרמו לתלמידי בתי הצבע באריזונה לבקש להפיל הכל ולקרוא. היישומים נשפטו על פי יצירתיות, כושר ליהנות אדיב בספרים ואסטרטגיה יציבה לפעילויות לטיפוח קריאה לטווח רב.

כפי שהינכם יוכל למצוא, תוכניות אוריינות מומלצות אנשים לסטודנטים להשלים אחר האוריינות אליהם הנם צרכנים. ובשביל 2 בתי טקסט באריזונה המאמץ הוא משתלם; במזומן והכרה על מאמציהם המוצלחים להערצה.