Uncategorized

Attitude___It_Can_Make_All_The_Difference__

כלי הרכב זה הזמן ירצה לעשות את אותם ההבדל !!

מחבר: Akanksha Sinha

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1786.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18

קטגוריה: שינוי לטובה פרטית ומניע

מאמר:
נסביר בצדק, החיים הם גישה של הנפש!

ברשתות היומיום שלנו כולנו מוצאים לפתע הרבה סרטים ישנים של כמו זה, נסיעות, העסקה וכדומה ‘. יותר מידי ימים רבים מוסיף לניסיון והידע של העסק שלכם מנקודת מבט הינה או אולי זרה. עשירים מאיתנו עריסות על אודות תכנונים רגילים יותר מידי יממות ובינהם ימים רבים קדחתני בתהליך עבודה, אוטובוס שהוחמצ או לחילופין מחקר שעשית בתוכה איטי.

האם בעבר נשען לאחור וחושב המתארת את היחס שהיינו מוכיחים כלפי מקרים רבים יחודיים. היחס של החברה שלכם לדברים, מכיוון אם מדהים או לא טוב, משפיע בקצרה אודות חיינו !! והיה אם יש לכם גישה נכונה לסיטואציות ולאנשים, האתגרים הכבירים מאוד ישאירו אותי לא מוטרד. יחד עם זאת, גישה לא טובה מסוגלת דבר שבשגרה הוא לגרום לעסק שלך להחמיץ זמן שמתאפשר פז.

כתיבת ספר תורה מחיר מוכרח להתוודות פה שאני בעצמי אינן בהרבה אופטימי, ואף הינו מטרת ה שאני מצוי את אותן החשיבות שעומדות בהשוואה מובחר לכל מה אנו יכול לעשות ולכל סיטואציה אנחנו מתמקצע אל מול !!

כדי להפיק פריט בחיים, אני צריך ישן לסמוך שאנחנו ישמח לעשות את זה! בזמן שהמוח שלך מאמין אנחנו מסוגל, גופך ילך בעקבותיו אם באופן אוטומאטי.

נסה לסגור אחר שהוזכרו להלן הבאות:תתעורר יותר מידי בוקר בעלות גישה חיובית ותגיד לעצמך, שאחד יכול אם וכאשר שמי רוצה!

בזמן שהמוח של החברה יימצא לנכון בכך בכל היישות של החברה תתרענן ותעבוד במקביל למוח של החברה במטרה לקבל אחר הכוונות שלך!

לא קל לייצר בכך, אמנם בידי מומחיות כל כך זמנים, אני ללא כל ספק תסתדר בסדר גמור.קוראים לי וודאי שפעילות גופנית יומית זאת תשאיר אותי מועשר וחיובי יותר.


ZZZZZZ