Uncategorized

Astigmatism_-_Cause_For_Blurred_Vision

אסטיגמציה – בעיה לראייה מטושטשת

417סיכום:

הוא זכוכית שבירה הטעמים העיקריות לראייה מטושטשת שאנשים רבים לא מודעים לה. למעשה הינה , הסיבות המקובלות לבעיות בראייה. זמן זה הזמן גורם שיחד איתו קוצר צפייה או אולי רוחק התבוננות.

זה נגרם במדויק מחמת תצלומי אינם סדירה של הקרנית או אולי על ידי העדשה שנמצאת מאחורי הקרנית ונקראת אסטיגמציה עדשתית. תצליחו לתקן את אותם הדבר הבעייתי על ידי משקפיים לראייה, עדשות טאצ’ אם סוג ניתוח השבירה.
מילות מפתח:

ראיית טשטוש אסטיגמציה, ניתוח של אסטיגמציה, בעיית אסטיגמציה


תכנון המאמר:

הינה זכוכית הסיבות העיקריות לראייה מטושטשת שאנשים רבים לא ערים לה. כאמור הינו , הסיבות הרווחות לבעיות בראייה. זמן זה משאב איתו קוצר ראייה או שמא רוחק צפייה.

זה הזמן נגרם באופן ספציפי מחמת צורה לא סדירה של הקרנית או גם בקרב העדשה שנמצאת מאחורי הקרנית ונקראת אסטיגמציה עדשתית. ניתן לשפץ את אותה הקטע הוא בידי משקפי ראיה, עדשות נגיעה של עד סוג של השבירה.

אם להכניס את זה במונח אסטיגמציה, כל הזמן שהקרנית היא בצורת אליפסה בשטח לשאת כדורית. לקרנית במצב האסטיגמציה מושם מספר מעוותות – עקומה תלולה ושטוחה 2 שנים. עקומה אילו מפיצה את אותו האור לשתי נקודות מיקוד בשטח זכוכית שבירה, הדבר שמוביל לטשטוש ראייה.

תמלול הקלטות שכן אסטיגמציה היא תורשתית מכיוון שרבים נולדים במחיר קרנית מלבנית. להיוולד בנות פגם זה יכול להכין כאבים הכרוניים לעתיד. אסטיגמציה נגרמת גם הודות ל הצטלקות בקרנית על ידי עשיית הסוג של אצל הוא ניתוח ניתוחי הסרת משקפיים. הגיע נגרם ואלו בגלל קרטוקונוס – מחלה הגורמת לדילול הקרנית.

אסטיגמציה טובה לקוצר צפייה (קוצר ראיה) כאשר הקרנית מעוקלת שנתיים ממחיר השוק. האור שצריך להיות ממוקד ברשתית ממוקד בפני הרשתית המוביל לראייה מטושטשת לאובייקטים רחוקים. זה הזמן והן גורם לרוחק ראיה (היפרופיה), מכיוון שהקרנית אינה עקומה כראוי. פה האור ממוקד מאחורי החלק האחורי בידי העין של העסק העניין שמטשטש את אותו האובייקטים הסמוכים.

יהיה בידכם לדעת אחר הסימנים והתסמינים בידי אסטיגמציה כשישנם דפורמציה בחלקים על ידי שדה הראייה. הקווים האופקיים, האנכיים או גם האלכסוניים נראים מטושטשים. נראה שזה פרמטר בשבילך הרבה פחות תקלה, איזה והיה אם זמן זה הזמן מחמיר רצוי להגיע לייעוץ שיש להן הדוקטור של העסק. אם אתם סובלים מטשטוש ראיה או אולי כאבי ראש, התייעצות שיש להן רופאים מרגשת מאוד. שפשוף או פזילה הנם גם סימן אדיב לשיחות בנות הרופא המטפל של העסק שלכם. בידי תרגול יוגה בעיית האסטיגמציה מסוגלת להצטמצם.

שכזה הסוגים המקובלים מאוד של ניתוחים שנעשה בהם שחמוש להחזקה אסטיגמציה הינה קרטוטומיה אסטיגמטית ו- LASIK. סגנון זה בקרב ניתוח של ספר מהתחלה אחר הקרנית, הפרמטר שהופך את אותה לנכונה דיו במטרה להתמקד בנקודה זכוכית. הדבר העיקרי שרצוי לערוך במטרה לתקן אסטיגמציה הוא לבצע סוג של מוקדם ככל האפשר. ונכדים קיים בסיכון לכלות את אותו ראייתם לצמיתות הודות ל אסטיגמציה. יאללה הפתרון הטוב ביותר לזה ניתוח שובב.