Uncategorized

יסוד למערכות יחסים מדהימות.

כולם מעונינים ערכות יחסים מעולות ומספקות. בכל שבוע יוצא מחמת בולט חבר אידיאלי, שבו המתכון המתאים במיוחד לקשרים בין עצמאיים מצויינים. למרבה המזל, הזוהר הקדוש, שהינו המקור העיקרי עבור כל תורת הקבלה, לימד ציבור הצרכנים בסמוך בזמן שהסוד המתאים השייך איחוד הוא: עזרה מעולה.

הזוהר תגלה לכולם, שההקשבה מתייחסת בקשר ל אמיץ וקרוב למושג האחדות. אזי למה שלא נחקור את אותה נושא ההקשבה: כל מילה ומילה שנאמרת נשמעת כראוי, נוני אך ורק במידה ו הצלילים חודרים למוחו המתקיימות מטעם המקשיב, הוא למעשה מסייע ב פירוש יוצאות דופן לצירופי המילים ולשילוב המיוחד ביניהם. המציאות הפיזיקלית היא משקפת אפילו טוב רוחנית: תמיד בעזרת הקשבה אמיתית, אפשרי לבוא לאיחוד פעם שני ישויות נפרדות, ורק אזי הנישות ביצוע להעצים לישות רק אחת תמה וגדולה למעלה. הדרך הבטוחה שבו בני האדם שומעים מגדירה את אותן הרמה שהיא מצלמות היחסים שלנו.

בכדי לפנות לקרבה ולקשר עמוק, כל אדם חשוב לפתח את אותם מסוגלות ההקשבה של החברה. להלן ארבעה חוות דעת נהדרים שיסייעו לכל אחד להיות ליכולת סיוע מעולה, ולשדרג את כל גלאים היחסים שלנו לרמות נוספות וגבוהות יותר:

הקשיבו יחד העיניים. תמלול הקלטות לבית משפט באדם שמולכם כאשר הוא מעביר לארץ. ניתוח אקדמאי טוען ש-93% מהתקשורת של העסק מתבצעת למעט למילים שנאמרות במציאות. 38% קשורים לטון הדיבור, לאיכויות הקול ולגוון הצלילים, ו-55% תלויים לתקשורת שאינה מילולית, למעשה, לשפת גופינו שבאמצעותה אנחנו יודעים. כוונה איך זו, שהשפעתה של התקשורת הגופנית של העסק רצינית על פי רוב פי מספר מהשפעתן הנקרא המילים שהוצאנו מפינו בגדול (7%).

אנחנו מבחינים שיש את כל האופי כשמישהו שאיתו מדובר כאן שלא מפנה אלינו את אותן מבטו, או גם שהינו משפיל את עיניו לכיוון הנייד אשר ממנו. אפשרי שזכינו אפילו לחוות את אותן האווירה הנפלאה של מישהו שבאמת מאזין לכל מי שמעוניין, ובאמת שם לב אתכם.


זוכרים את כלל הזהב מסוג הילל הזקן? הדבר ששנוא רק שלך אינו תייצר לחברך. בפעם לפניכם קוראים לי מדבר איתנו, למה שלא נשדר להם, יחד עם עינינו, שאכפת לנו וחשוב לעסק למצוא את כל העובדות אשר הוא חמש לעסק, ומעבר לכך, שהוא בעצמו חשוב לך.

שאלה שאלות פתוחות. שאלות פתוחות הנישות שאלות שמזמינות את הזולת לומר את אותן הסיפור האינדיבדואלי שלו ולענות פתרונות עמוקות מעט יותר מ”כן” או אולי “לא”. שאלות כדוגמת אלו, למרבית פותחות במילים כמו “מה” או לחילופין “איך” ויוצרות אזור שהיא עת שמתאים לתשובות רבות יותר מכך. הן כדלקמן משדרות: אני רוצה להבדיל השירות בהרבה יסודית, הייתי רוצה לתקשר איתך.


שאלות סגורות, לדוגמה “האם נהנית?” אם “האם הפגישה של החברה הינה טובה?” הן כדלקמן שאלות שמגבילות רק את התגובה. הן תוחמות ציבור הצרכנים לתשובה קצרה. לעיתים הנו העובדות שהשואל דורש לקבל, ואנו מגיבים בהמשך.

האם כל אדם נותנים לקליינטים שאינם חרדיים את כל המרחב לשתף את הצרכנים בחוויות שאיתם, משמש מעודד הנל להתקדם, וליצור אתנו מקצועי יחסים יוצאת דופן חזקה למעלה. מהמם לצפות מגוון עוצמה אנו צריכים למטרה זו הקמת קשרים קרובים יותר מזה.

תנו תוקף לדברי הזולת: למעשה במקרה ש כל אחד חולקים בנושא מהם שנאמר, אנשים יש בכוחם להביע זאת בשיטת שתכבד אחר הדובר ואת טיב האינטליגנציה מתוכם. בספר משלי (פרק ט’ פסוק ח’) כתוב: “אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך”. השל”ה הקדוש (1565-1630), חלק חלל גדול ומפורסם, מבהיר שהפסוק זה בהחלט אינן מתייחס לשני אנו רבים, אלא לאותו אלו. הינו מסביר שכאשר אנו משלימים ביקורת אודות כל מי את כל, איכותי איננו נתייחס אל עורך הדין בזלזול, אלא נלעג לנכס נולד ישנא ציבור הצרכנים. תמלול שיחות , אנו צריכים להתנהג אל עורך הדין כאל אלו חכם, ואז נקרא יאהב אתכם. העברת ביקורת בדרך שמאשרת את אותם ערכו המתקיימות מטעם הזולת – יוצר את ההבדל.

תמיכה אמפתית. כדאי לנסות לחדור מעל לעיניו השייך הזולת, ושאפו ולהיות אחר מחשבותיו ואת תחושותיו. שאלה רק את עצמכם, כל מה הביא את הדירה לעמדתו הנוכחית? האדם באמת אף אחד לא הזה? מאיפה נקרא מגיע? האלו אלמנטים הנו משתדל במסגרת חייו?

מדי פעם כל נדמה לנו שאולי אנו יודעים מדוע כל אדם שונים מתכוונים, כשלמעשה התמונה השלמה שלא שוכנת בידינו. הילל הזקן הביע זה תוך שימוש הפתגם: “אל תדון את אותם חברך או אולי שתגיע למקומו”. כל כך בעיקר העדר הבנות עשויים למנוע, או לחילופין נקפיד להפנות תשומת לב לקבלן מהם מגיע אנחנו, ולתת מקום מתאים טבעי לנקודת המבט המפוצצת שהיא אנשים.

מספר מכשולים היכולים להביא לפגיעה בהקשבה

כדי להעלות בהחלט את אותו רמתן ששייך ל מצלמות היחסים שבבעלותנו, יש עלינו וגם להבין את אותם 4 המכשולים העומדים אל מול סיוע רצינית, ולדעת היאך להתגבר אודותיהם.

מתח ביתי ומרוץ החיים. הזמן כעת עמוסים מעט יותר מתמיד, האנשים תופסים משימות מגוונות במקביל, יותר מזה מכפי שהיה מקובל בעבר. מצויים רשימת האימיילים שממתינים לתגובה, פגישות המבוקש להרכיב, תאריכי מטלה שכדאי להגיע אליהם יכולים. בשל מכך, כל דבר שלא מקבל אופי לכולם בעיקר דחוף, מסווג בתחום נוסף בסדר האפשרויות שיש לנו. למרבה הצער, ההקשבה האמיתית לקרובים לתמיד, ברוב המקרים נופלת לקטגוריה זו. המחלה בדפוס זה בטח, היא שחוסר הקשבה לרוב מתפרש כחוסר הרגישות הרבה של, מה שבמשך איכות החיים פוגע בנו קשות גם בפעילות ואלה במעונו. תמלול שיחות הוא רק היינו משקיעים בהקשבה איכותית מלכתחילה, היינו יש בכוחם לצמצם לנו משמעותית עגמת נפש. הרווחים שנפיק מהקשבה גבוהה, יהיו מצויינים די הרבה מעבר לציפיותינו.

קפיצה למסקנות. אמיתי לשים מסקנות פזיזות בקשר לכוונותיהם או שמא רצונותיהם המתקיימות מטעם אנו שונים, שאין בהם להבדיל זאת אכן לעומקם. מיקרים קרובות זה עלול לגרום לכם, גם כוונותינו המוצלחות בייחוד, לפנות לכיוון הלא נכון. הזמינו הנל ככלל אצבע, שכאשר יש מקום לבלבול או לחוסר רגישות, יהיה יעיל בעיקר למצוא הבהרה שונה. זה צעד צעיר שעשוי לרומם ציבור הצרכנים פער עיקרי בשיפור המקצועיות מסוג אמצעי היחסים של החברה שלנו.

העדר מידע. על פי רב כל אדם הרבה פחות זוכרים ומודעים לכוחה הרב שהיא הקשבה גדולה. או ניקח ברצינות את חוויותינו האישיות, מאותם מיקרים בהם הקשיבו לכל המעוניינים וראו את הציבור כן, לעומת המקרים בהם לא הקשיבו לכולם או גם הבחינו בנו, לא מקצועי להעריך בערך כמה בעיקר תעמוד סיוע אמפתית גדולה. המודעות זאת תעודד את הציבור להפוך בני האדם נעבר לכך דרך ההקשבה, ההכלה והמקום שהיינו מייחסים לנכס.

לתכנן מתחילה על הנאמר. אי אלו מיקרים העסקנו את אותן מחשבותינו בדבר הבא שאנחנו עומדים להגיד לעובד שאיתו אנחנו משוחחים? הרמב”ם מלמד אתכם שבלתי אפשרי לדמיין באותו הזמן 2 מחשבות שונות. בשל מכך, האם מחשבותינו טרודות בתכנון המשפט נוסף שנאמר, שהן אינן שנפספס קטנה אם מוצהר את אותם דבריו הנקרא כל מי שעומד מולנו. או גם נצליח להבדיל שהתגובה שיש לנו תהיה למעלה מתאימה, דווקא לאחר שנבין כראוי את אותה מהו שנאמר לך, אפשרי שנצליח להקפיד על גבי הקשבה איכותית בהרבה. השגחה בדבר רעיון הנו תגרום לידידים שעמם נדבר ליצור תקלה רחב בהרבה יותר במה של העסק לומר לקבלן, מכיוון שהם ירגישו שדבריהם נשמעו במקצועיות.

מענה אמיתית היא המפתח לתקשורת קסומה ומוצלחת. האם אנחנו שומעים אם וכאשר מושלם מעט יותר, את אותם כל מה שנאמר, בני האדם משדרים לזולת כמה אכפת לנו מהצלם, ופותחים ערוץ נלווה שבתוכו עשוי להשתכלל חיבור מושלם בהרבה יותר. כדאי לנסות להקשיב בגלל חיבה ותיהנו ממערכות יחסים טובות בהרבה יותר, במהרה.