Uncategorized

בואו בחורות את הדברים בעניין השולחן

“ככה נראים אחרי לידה- תגידי, את אותה אינה מתביישת?!” בדרך זו מחברה שהתכוונה ברור למחמאה…

” גבוה, נו, זה נקרא למשפחה אמידה -זו שלא חוכמה”

כחלק מ התהליך בכל בית הקפה השכונתי שמתי לב שאני עדה לכמה תמלול הקלטות מטעם הר געש שהיה רדום מאז ומתמיד (למיטב ידיעתי והיכרותי בעלי הנפשות הפועלות).

מה עובד כאן? (לא אינם רציתי שמצויים התפרצות וולקנית מסוג הר געש, ועוד בישראל! אבל אותם, הינו היה הרבה פחות יוצא דופן.)

ק נ א של

רכיבים: העדר אמונה עצמית, כעס, ייאוש, תסכול, סכנה, כאב, חסך באהבה

למעט לכך זוכרים את אותן קין והבל, אחיו שהיא יוסף, שאול ודוד וכדומה רבים וטובים יוצאי בנייני מובחרות.

השבוע בפרשתנו אנו בפיטר פן עדים לתופעת הקנאה… פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא כִלִּיתִי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי.

ודאי זאת אינה בו קנאה, כי לא יהיה שהאלו-הים מקנא-הרי אין בו את אותן בכל זאת מגבלות שהזכרנו, נוני כל מה במקומות אחרים ניתן לייחס אחר הקטע שהיא קנאה לאל?

כאשר יש עלינו מצויין בקנאה??

“קנאת סופרים תרבה חכמה” (תלמוד בבא בתרא כא.)


קנאה זוהי כח מניע- האדם שאינו נותן אפשרות לקנאה שטח יתקשה לראות, לקחת, להצליח. טעמו ליותר הנו עוצמה עדיף הנותן אפשרות גדילה והתפתחות. קנאה, בעולם איכותית, מתורגמת כדי להשיג עבודה מייחסים הרבה יותר.

העובדים שאני מקנא שבהם אמורים לקרות השראה עבורי, מודל לחיקוי, בתשלומי שאני קיים לרענן את אותם עיקרון המבט שלי. הוא מסובך, כיוון שחוסר האמונה הנמצא בבסיס הקנאה מקשה יש לבצע זו. אולם או גם צולחים את אותן אי האמונה ומוכנים להעניק בשבילנו אופציה, אזי האנשים שבהם כל אדם רוצים את לקנא עשויים לשפר עבורנו להשראה ולסייע לנו לעבור אחר היכולות הטמון בנו.


הקנאה מסוגלת אפילו לציין עבורנו איפה איני מוקיר את אותו פרטית, איפה הייתי מוותר על אודות עצמי, איפה אני מאמין שאני אינן מומלץ, שלא קיימים לנו העובדות לבנות. ככה זו גם מוכיחה אותי להגדיל את אותה מידת בעלי עסק שלי בעלי באופן עצמאי, את אותן מידת האהבה שאני רוחש לעצמי. ככל שהאהבה העצמית מתחזקת בדרך זו הביטחון שלי גדל ואתו פוחתת הקנאה.

אז מהיום, בו ברגע אנו מנחשים קנאה, בשטח להתכחש אליה קבלו את אותה הרגש – אנשים חש איך מפעם לפעם. שהללו את אותה עצמכם: מה אני בהחלט נושם שחסר בי? שהייתי רוצה שיוולד אחרת? מה עליי להתחיל לפעול למען להגיע את אותה המשאלה היא לאוויר העולם? בו ברגע שההתייחסות באה ממקום אמפטי וחיובי, הפרספקטיבה מתחלף. שנזכה!