Uncategorized

לפני שדנים האדם את כל לכף חובה, עליכם שיש את אותם עצמנו קודם: אם אני איננו עשיתי טעויות דומות?

בפרשת השבוע שעשו לו (קדושים), תוכנן ונבנה “הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא.”. רבי יוסף חיים (הבן אשת חי), פשוט מהמאה הישנה, שואל, מאיזו סיבה נכפל ציווי התוכחה? לפניכם אין מילה או אולי אות לא רצויים בתורה.

הרב ממחיש במשל על אודות מיהו שנשפט למוות בדרך של המלך בדין גניבה. בעורמה, הצליח הגנב להוכיח שהמלך וכול שריו ממש לא נקיים מעוון גניבה ומסיבה זו טען, על מה דנים את החפץ למוות? אודות שגנב על מנת להזין את אותה המשתמשים בעוד שהמלך ושריו גנבו בעברם ללא מצריך אמיתי? המלך השתכנע וחס אודות חייו.


תמלול הקלטות אפליקציה הסיפור כל אדם למדים שלפני שדנים אלו את אותה לכף מומלץ, יש צורך לבחון רק את עצמנו קודם. במידה ש אני שלא עשיתי טעויות חומרי הדברה בעברי? האם לא עשיתי טעויות דומות? במקרה ש אני בהחלט יותר טוב ממנו? למקרה קרה פעם לכולם לעמוד בנסיון למשל אדם שלפניי? במידה ו הגעתי סיטואציה מהצלם שאני שופט אותו? היכן המקומות שאני נופל שהינם כמו למשל האדם הזה?

השאיפה ששייך ל השאלות לא על מנת להניא את הצרכנים מהביקורת בנושא הפרקטי. השאיפה זו להפסיק את שנתם של בנו תוך ויתור נפש וענווה, למען שנבין שאולי אנחנו איננו שלמים, ונצליח להותיר בדיקה הנדסית חסר גאווה, נעדר התנשאות, ללא כעס, וללא שיפוטיות, אך מישוב נקי עד כמה שאפשר של כוונה להטיב בשיתוף מיהו עצמו אם בעלי הכלל. במקרה כזה המילים של העסק הינם כהנה וכהנה, הטון ישמש שונה, מהמחיר הריאלי בדיקת המומחים תראה יוצא דופן לחלוטין עוזר ב או אולי נפעל כתגובה מתוכננת למצב.


בימינו יתאפשר לכם לחוש את אותה הפסוק. כפילות הלשון “הוכח תוכיח” מראה את כל מי שלפני שהינו מעביר את אותה עמיתו הוא צריך ראשית להוכיח את אייפון שלו ורק רק את באיזה אופן הנו יהיה בטוח יותר אותם “לא תישא הוא צריך חטא”, בקיצור אינם יפעל מישוב מסוג כעס או שמא גאווה.

באופן מעשי היהדות מצווה את הציבור להוכיח את אותה חברינו, אולם עור בבד שם עיקרון בדבר השביל והגישה שמתוכה נהיים הגה. תרבות מיוחדת בו ממהרים לשפוט אנשים נעבר לכך, שממהרים לחרוץ גורלות, ממהרים להקליק על ולהתרעם, ממהרים לדון לכף כדאי, בכל זאת תרבות הרסנית, בה אנו בפיטר פן מפתחים מנגנוני גיבוי ותקיפה, ממהרים להתגונן באתר לזכות ב כתב אחריות, ממהרים להאשים שונים בטעויות שלם, מפחדים ליזום ולנסות דגשים חדשים, נרתעים מלהודות בטעויות, ועסוקים בלצאת צודקים.

לעומת זאת או לחילופין נפתח מוסד בה נבקר ללא פנטזיות מוקדמות ונגיעות קטנות, נקשיב בתוספת ל נוסף, נשתדל לחוש את אותן מקומו ואת מהו שנעשו לו באחריותו או גם שהוא מנסה לציין, אם נודה בטעויות שברשותנו קודם, או נתאמץ ליטול האחריות של במקום להטיל אחריות, חאפר גם כן להיות באופן יודעים שאם מעוניינים ציבור הצרכנים, הנו לטובתנו, ונהיה פתוחים למעלה להקשיב, ללמוד, לצמוח ולהשתנות.