Uncategorized

הטוב ביותר זה בטח מחושבן ומתוזמן וטמון ונמצא כמעט בכל, במקומות אחרים אופן, במקומות אחרים זמן

“האמונה היא נטיה זמן מעדינות הנפש”, קופירייטינג החזו”א בספרו, “וכאילו מהנדס חכם צייר לפניו את כל העולם לפני נברא”. נוני תמלול הקלטות לבית משפט פלצות למשל שואת יהדות ארופה, צומחת ומתעצמת השאלה: איך? כל מה יהיה מסוגל להיווצר הדבר מאוד באירופה קיים, מונהג ומושגח? כיצד אפשרי שבורא תחום מתיר לזוועות מסוג זה להירשם בדם בדפי ההיסטוריה?

כשהסתננו רסיסים ראשונים מסוג שמועות מחרידות על המצב בארופה מסוג מלחמת הבריאה שניה, הזוועה הייתה שאין היא נתפסת, שלא ניתנת לעיכול. ההבחנה לגבי הטבח השיטתי והמזעזע בבני עמנו, ההכחדה הנקרא קהילות יהודיות שלמות בכוונה מרושעת ובצעדים מתוכננים, אינה איפשרו לאישה פעם אחת צעירה באותם ימי-טרום-המדינה ללמוד בסדר יומה.
על ידי סערת תחושות וחיפוש תשובה שתרגיע את הסער, הוקמה הרבנית חנה גריינימן (אשתו של תלמידו המובהק שהיא החזון איש, הרב שמריהו גריינימן) ונסעה לגילאי ברק. להמשיך אמונה, ליהנות מ יודעים -מהחזון איש שחקר ובירר וכתב באותם שעות את אותה ספרו “אמונה ובטחון”.

בדמע, ברעד ובכאב תססו מפיה המילים שפרסו וסיפרו את אותן סיפורה מטעם שואה, הנקרא אימה, השייך אובדן. והשאלה נזעקה בלי קול , העובדות הוא עשוי נעשה לקרות?

החזו”א שמע את כל המילים, ואת דבר שמעל, שתק ושקע במחשבות.

ולפתע עלה את עיניו, דפק בחוזקה על גבי השולחן ואמר “דאס איז חסד! דאס איז רחמים!” (זה חסד! נולד רחמים!). הקדוש ברוך הינו שהינדס ותכנן את האתר בטבע זה בוודאי מראשיתו ועד תומו, מהיסוד והבסיס ועד לקץ ולתכלית, נקרא אל יסודי רחמים. והרחמים מתוכם ממלאים ומרפדים את אותה העולם, החסד שלו עוטף ומסבב ומלפף כל שטח וכל מקום מגורים שם. והטוב זה מחושבן ומתוזמן וטמון ונמצא בכל, בכל מקום, כמעט בכל שניה. וכשם שלבניית בנין אנו צריכים שלבים, ובא בחשבון תכנית אדריכלית- ואין לכעוס על גבי הכיעור או להתפלא בדבר העדר שלימות לקראת שתושלם הבנוי. ככה גם בהנדסת עולם, בבריאת עולם. דבר את אותו מהלך נתפרים ונארגים חלקיו של יקום, פרוסות מלעבוד. ורק בפרספקטיבה השייך החיים, ממרחק מסוג שנים, (ולפעמים גם כן אינם במשך מהמחיר הריאלי שנות חיינו באירופה הזה) קיימות חסד ורחמים המונחים ושזורים לתוך התהליך, בנוסף בשואה, אף בחורבן. אנשים מתהלכים בתוך פרוצס שעודנו הולך ומתרקם לנגד עיננו, ומסיבה זו חלקים רבים שממנו גם נעלמים, וכולי נסתרים, וכולי איננו מפוענחים, והם גבוהים ביותר, נוטפי רחמים, חסד ואור.הגמרא מספרת בעניין עני שחרש בשדה יחד עם פרתו היחידה, ובאמצע החרישה אבדו לעוזרת כוחותיה, ומהווה קרסה לגבי הקרקע ושברה את אותו רגלה. מהראוי רכושו הנוכחית היתה, מהראוי פרנסתו ממנה. תמלול הקלטות בחינם מטה לחמו. מהו ישמח לבצע עכשיו?

וכשהוא ניגש לבדוק את אותן מצבה, התגלה מתחת לרגלה השבורה בור שבו מטמון. עמד העני והודה לד’ “לטובתי נשברה רגל פרתי!”.