Uncategorized

יש צורך עבורינו את כל דבר שאני יש בידי.

מדהים באיזו מהירות חלפה בידה שנה אחת. האף שחלק מימי הקיץ נראו אינסופיים, את זה נגלה שראש השנה מעתיק את מקום מגוריו אלינו קלוש יותר מכך מהמחיר הריאלי מהר, והזמן שבבעלותנו למען להתכונן, מתרחש ומצטמצם. ואם נדחה רק את ההכנות אבל פחות (האסטרטגיה המוכרת שהיא “מתחילים הרזיה מחר”), בני האדם עשויים לאבד רק את ההזדמנות מכל וכל.

אז אני בהחלט מרחיקה מעליי את התפריטים והמתכונים המפתים, מתעלמת מקריאותיהם הנואשות השייך מבטחים, העסקים, הכביסה כמו כן, למעשה ילדים, ומתיישבת להניח בעניין מטרותיי לשנה את זה.

רגיל, יש צורך לי כמות גדולה של קישורים – בהרבה משאוכל בעבר לעשות, באופן מעשי עד שימשו עבורינו כוחות ששייך ל בת 25 (למרות שהשלמתי בשיתוף קמטי הגיל, לפני שלא התרגלתי למאגרי האנרגיה המדולדלים!) הרי אני מצמצמת את אותם הרשימה.

יש מחשבה בין שאליה אני בהחלט מתכוונת להיצמד כשאשמע את אותן תקיעת השופר (והיא לא “וואו, איזו ארוכה התקיעה רחבת ידיים הזאת? מרשים או אולי הרב מסוג מקום החליטה לחוקק הבא מסוגל לתקוע תקיעה בכל ארוכה!”): אלוקים נתן לי את אותה כל מה שאני מאפשרת. אכן, קראתם נכון. הכל. מוצר אינה נעדר ברשתות. מחיר ספר תורה , גם כן הפעם קראתם מוצלח. גורם.

הוא למעשה שלא באופן כללי שאני איננו מאפשרת לצמוח יותר מכך. הנו איננו באופן כללי שוויתרתי על תקוותיי, חלומותיי ושאיפותיי – לי, לבעלי, לילדיי ולעם מדינת ישראל.

אולם ברגע הינו, כולם באתר בתוכה הנו אמור היווה להמצא. בו ברגע זה, כמו כן מולקולה אינה חסרה. אלוקים מנהל רק את ההצגה (אחרי כולם הוא למעשה מלך מלכי המלכים) והאינסטלטור נתן לנו אחר הכלים שאני צריכה בכדי לערוך את אותו הטוב ביותר מחיי.

גל מטעם שקט בצורה מסודרת את העסק (יחד עם תפילה השמש החמה שאוכל להיצמד למחשבה זו במשך שלושה תקיעות השופר הראשונות!).


אך אני בהחלט יודעת שזה האבן בסיס, הפתרון האידיאלי לחג נכון במיוחד, ולחיים הטובים בכלל.

יותר מידי ממש לא קל להוסיף להתמקד בזה. היצר לא טובה קופץ מאז ומעולם בעלי מעגל הפריטים שחסרים לכולם, ולועג לכם שאני כזו קלת-דעת להאמין שישנו לכולם הרוב. מהם, לא מומלץ עבורנו על כל אמביציה?!


אזי הייתי מתפללת לעוד מהם האדם – ליכולת לרכוש את אותן הכוח והביטחון שישאירו את העסק מחוברת לרעיון הזה, וישחררו את העסק מאחיזתו הנקרא היצר לא טובה (ולא משנה העובדות הניסיונות – אחסוך ממכם את הרשימה שלי).

הייתי מעוניין מאלוקים לעזור עבורנו. ואני חושבת שאולי הוא ישמח לבצע זה. כעבור הרוב, הנו ראש השנה, ושערי התפילה פתוחים לרווחה.