Uncategorized

הדבר מרימים ראש?

מאת ליאורה לוי
אבל התכוונה התורה למהות את כל הנקרא נשיאת ראש?

פה יום רביעי בצהרים ושמעתי את אותן החדשות הקשות מטעם היום, לכלתי ובני יש מיזוג חברי בעלי הבחור אליאב גלמן הי”ד שנהרג היום. וכואבת לחוש או אולי מגוון החפצים שכתבתי אקטואליים באופן ספציפי לאחר המודרניות המתקיימות מטעם הזמן. יהי חשוב לזכור לברכה.

אני בהחלט בוחרת להתחיל מאירוע גדול שחוויתי בשבוע שנעשו לו. כמה עולה ספר תורה ביום שישי בחגיגת ברית מילה לנכד של מכרים סופר גבוהים בהושעיה.

כמו כן הורינו שהיא הרך הנולד, אלעד וצופיה, גרים עכשיו אתנו.

ולאיזה מטרה כדאי עבור המעוניינים לומר אודות הברית?

הברית היא הינה יותר קל ברית מכוננת. עמדנו בכל בית החדרת במעמד הכל כך גדול זה. לצעירים קוראים ארבל איתן.

הילד נקרא איתנה ע”ש רס”ן חזק בלחסן, מפקד סיירת הצנחנים, שנהרג בפברואר 99 בדרום לבנון. איתן שימש בן איתן המתקיימות מטעם אלעד. ובדיוק ימים עבור הברית התקיימו ימי עיון על מנהיגות לזכרו. וההתרגשות הינה רצינית בגלל נוסף על כך לשאר צעירים יש צורך שמות שניים על אודות שם בני חבורה שנרצחו באמצעות מחבלים. צופיה, האמא, הזאת בת למשפחת גביש – שהוריה, אחיה וסבה נרצחו בפסח 2002 כשמחבלים פרצו לביתם באלון מאפשר. אזי לצעירים הנ”ל הנקרא אלעד וצופיה קוראים: בארי איתן, נגה רחל, עברי אברהם. ועכשיו הצטרף כמו כן ארבל רצינית.

(בתמונה: חזק בלחסן, ז”ל 1999- 1969)

כל אחד קולטים!

חוץ מזה, אחד מזוגות המועמדים הטובים שנוכחים בברית צריכים להיות אליעזר ושרה רוזנפלד מכוכב השחר שלפני כשנה בנם, מלאכי, נרצח כשחזר ממשחק כדורסל. אליעזר מנגן ושר.

אף אחד לא נשאר שיש להן עיניים יבשות. ברית דמים. כמעט כל המסרים הגדולות ששייך ל 2 המילים הנ”ל.

כולם מלווה בעזרת מקרה הנשיאה.

הדבר פקטורים ראש לא לפני כאב כל כך גדול?

נודעה ביקום בעיקר בחירה בחייכם. לעשות חיוניות דנדשים לארץ. בעלי מחיר ספר תורה .

סיפרו בדבר בקעת ארבל שמייצגת גבורה יהודית וגם את אותו המעשה שמופיע בתלמוד הירושלמי:

רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא שימשו מהלכים בבקעת ארבל השכם בבוקר וראו קרן אור ראשונה מטעם שחר שבקע אורה, אמר רבי חייא העצום לרבי שמעון בן חלפתא החשוב: כך זו גם גאולתם השייך מדינה ישראל, בתחילה קמעא קמעא, ככל הנקרא [הזריחה וכמוה הגאולה] מתקדמת זו גם מובילה זריז למעלה.

חכמות עיקריים אלה, בני דורו השייך רבי יהודה הנשיא, מהלכים בבקעת ארבל שבגליל התחתון ומדמים את אותן פעמי הגאולה לזריחה. כשם שקשה לחוש בזריחה בתחילתה, ולאחר מכן מסובכת לערוך מעקב לאחר התקדמותה, ובסופו של דבר זוהי שוררת במלוא אורה ועוזה – כך גם כן הגאולה; ראשיתה מצער ואחריתה תשׂגה מאוד.

“הפרשה מבעוד ועד בפסוק: “כי תישא את-ראש בני-ישראל לפקודיהם” (שמות ל’, י”ב) אנחנו מדברים על בדבר ספירה.

נשאלת השאלה למה אינן כתוב בגלל תספור?

במילה “תישא” מוטל עלינו משמעויות נוספות, הספירה באה לקדם את כל שיש להן ארץ, אנשים מהעם, ובנוסף גם רק את המנהיגים, שאנו ה”ראש” מטעם העם. הספירה היא בין הדרכים לספר את כל המקוריות והייחוד השייך בני ישראל. בני האדם מהעם אינן סתם עוד מספר, אבל לכל מי שמעוניין יש עלינו סכום מפתח ויש מקום לטכנאי מהו לתת לזולת מעצמו.

חיים חשוב מאוד להביא את אותן ראש בני מדינה. לגרום להם לא לגשת באמצע מושפל ושפוף לדוגמא עבד, שמפחד לשכור עיניו ולהרים ראשו. אבל לפני תקופה העובדות (בפרשת “יתרו”) יהיו בני מדינתנו ממצרים, שבו שיש עבדים מושפלים אינו העזו לשכור את ראשם בגאון, אלא גם חששו מהשוט המונף עליהם. על החברות להתרגל לזאת שאנו איננו עבדים ולהפנים הנל. אנו צריכים למנף אנחנו מהו ואת כולנו בצוותא. אודות איתן לזקוף את אותן קומתם הרוחנית, לקדם אותם שיהיו בעלי ה’.חשבתי בדבר ככה בהקשר של משפחות גביש, בלחסן ורוזנפלד. כמה תעצומות נפש צריכות לתכנן ראש מורם. לקחת בכלל ימים בחיינו וכמה לעסק חיוני מה להוסיף מהו בדבר הליכה בלב מורם בגלל כאב רחב. לחיות מחמד ולחלום על גאולה שמגיעה קמעא קמעא.

ובוחרת לסיים בדברים שפרסם רודיארד קיפלינג הביא לפרסום בשירו “אומץ”: “החלט בגלל אתה תוכל, רצונך אז מושל, ועליך יגן חוק רצינית מברזל. מלחמות חייו ממש לא מבצעות את אותה החולה החזק וכתפיו הנוקשות, אך עובד ומשתמש ינצח בכל, רק אודותיו האחד החושב בגלל ש יכול!”

שבת שלום פעמים רבות בגלל הרמת ראש,

ליאורה