בנק קנדה מכריז על העלאת ריבית חדשה!

444

סיכום:


בנק קנדה מכריז הכול על העלאת ריבית חדשה! יש להניח שהעלייה הדולרית האחרונה בידי הדולר הקנדי הן לא הינה הדבר הגרוע עד מאוד בשביל הכלכלה הקנדית או מקסימלית. כשהדולר זה הזמן לשיא בקרב 26 שנה, וסגר היגויני קצת מתוך -0.94 סנט דולר אמריקאי, הגיע נהייה לבשורה פלילית בעבר לבעלי דירות מגורים כולל לתחום המשכנתאות המשתנה בפרק זמן קצר.

במקרה ש נותר צדק בכלכלה של החברה, אם וכאשר בנק קנדה מגיב מתחילה באמצעות העלאת הריבית דווקא להילחם ו …
מילות מפתח:


מידע על משכנתא, מסלולי ריבית, בנק קנדה, חדשות פיננסיות, מימון שוב פעם בקרב משכנתא
מוסד המאמר:


בנק קנדה מכריז המתארת את העלאת ריבית חדשה! עלול עלות ספר תורה על ידי הדולר הקנדי אינן הייתה התשובה הגרוע ביותר עבור הכלכלה הקנדית עד הכי טובה. כשהדולר הגיע לשיא של בערך שלושים שנים, וסגר אלא פחות מ -0.94 סנט דולר, זה נהפך לבשורה לא חוקית לבעלי דירות מגורים בא עם לתחום המשכנתאות המשתנה מיד.

במידה ש נותר צדק בכלכלתנו, אם וכאשר בנק קנדה מגיב מראש באמצעות העלאת הריבית במטרה להילחם ולמזער אחר האינפלציה? זהו אותו צדק המספק בשבילנו משכנתא ונותן לנו את אותו האפשרות ליותר כאלו לשפר לבעלים על ידי נכסים. בואו נסתכל המתארת את מספר נתונים עדכניים:

העלאת הריבית הן לא הולכת להיווצר זעזוע עבור הקנדים, מכיוון שניתן נוצר לראות דפוס בידי האמרה בארבעת השבועות האחרונים, בהיקף בידי עליית ריבית אצל 7.44 אחוזים, למשכנתא סגורה בזמן 5 שנים שתיכנס לתוקף בעת -15 ביוני. , 2021 שלכל הבנקים הבולטים.

הריבית החדשה שפורסמה בקרב 7.44 אחוזים היא בעצם זינוק קצר מ- 6.59 אחוזים, שהייתה ביום אחד 17 במאי 2021. הוא קפיצת ריבית על ידי 0.85 אחוזים בחלל שלושים זמנים בלבד.

אפשר נוצר לאתר שיעורי ריבית מאמירים מהעבר החודש שעשו לו, יחסית בשטח האג"ח, וותק נבהלו התשואות לטפס בימים אלה שהבנק העיקרי הפתיע ​​על תוכניתו להעלות אחר הריבית למאבק באינפלציה, ואף אומר אינם עד לפני זמן השנה.

דבר שבשגרה הוא מהאנליסטים טוענים שהרי העלייה האחרונה בשווי הדולר הקנדי, שרק נסגר מלמטה על גבי -94 סנט דולרים, תרמה שנתיים פגיעה מתועלת.

נגיד בנק קנדה דייוויד דודג ‘אומר,

הלוני המעופף תלוי לעודד אחר הבנק המרכזי להעלות את אותם הריבית מתוך מטרה למלוך באינפלציה.

לדברי דודג ‘, הסיכונים הזעיר ביותר להגברת האינפלציה מעתה ואילך, והעלייה החריגה בדולר הקנדי הם הטעמים העיקריות לשיפור ריבית זו.

מרבית הבנקים עומד על אינם המתינו להצלחת הריבית העתידית וכבר החלו להקפיץ את הריבית לשיאים אצל 5 זמן.


במסגרת איגוד הנדל"ן הקנדי העלאת ריבית של השנה האחרונה היא לא הרתיעה לגמרי את אותו הקנדים מלקנות נכסי נדל"ן. ניתוח שנערך בשנים האחרונות הראה כיוון מחיר המכירה הממוצע בענף של העיר עמד בדבר 333,524 דולרים בחודש שהיו לו בעבר, לעלייה הגדולה אצל 5.2 אחוזים מלפני שנים והגבוה מאוד לפני עשור.

ספר תורה מחיר עליית הריבית המתמדת בשיאים של 5 שנים, שווקי הדיור הם אמור ל לשרוד ולהישאר עמיד, בהתאם CREA. המשמעות מהווה שיותר משכנתאות ומאמצים תשלום על כלכלי יקבע בסטטיסטיקה לטווח הארוך, ונראה תגובה בולטת וגלויה 2 שנים לזאת באופן יחסי בחנויות במערב קנדה.