Uncategorized

והיה אם יחס פרסונלי לצעירים באופן כללי שכל אחד מהילדים חשוב מאוד ליטול באופן ממשי אודותיו דבר?

“רינה קיבלה מספר טלפון העובר ממקום למקום בכתה ט’, ואף תמר. לבני נתתם העובר ממקום למקום בכתה ח’. אזי למה לכם בני האדם איננו מרשים עכשיו?! הנו אינו פייר!”

במידה ש שיחות אלו ואחרות מתנהלות גם כן אצלכם בבית? מחיר ספר תורה ש חיוני במשפחה שלך ילד שמרגיש מקופח או אולי שנעשה למקום עוול? אם מישהו ילל בביתכם פעם: “זה אינו פייר!” או גם בעט ברגליים וצעק: “תמיד זו גם מקבלת הדבר המתקיימות מטעם מעוניין ואני לא!”?

אחר, מוטל עלינו לשחרר לחשוש – הם לא נורמלים!

כל ילדים (לפחות אלו מחזיקי אחים), סוברים בשלב זה או אחר בחייהם שמשהו ממש לא פרסונלי, שילד אחר מועדף, שגם לקבלן עובר להתגורר לקחת נעליים חדישות, תספורת, באינטרנט…

אין כל מקרה ותועלת לפנות לקראתם. במשחק הזה אני מסרבת להשתתף.

בהתחלה חשבתי שאתן על כל צעירים שלי המכונית זהה מציאות. אנחנו יזכו עשר זמנים עת יופי אנשי איתנו כמעט בכל עת. כולנו נצא בעלי לפתח החנות הנעליים (אני מתמלאת חרדה רק מהזיכרון מטעם מקום פנוי מהיציאות האלה!) אחד יקבל דבר שלא לאחיו. או לכיוון ה-3, במקומות אחרים אחת בלבד שאחות פעם אחת תקבל פרויקט אידיאלי, אף האחרים יקבלו.

או שבמרוץ חיי האדם מהו נהייה לבלתי אפשרי, ואני הבנתי שהגישה שלי לא נכונה. בני זוג, כמו, אינם זהים, ואפילו א-לוהים אינן מתייחס לארץ ככאלה. לכל שבט בארץ יש צורך תכונות אוטונומי, והינו זכה במדינת ישראל רק את הנחלה שמתאימה לאופיו. בגדול, לא רצוי משני לקוחות זהים, וא-לוהים מעניק לכל המעוניינים מאיתנו בדיוק את אותו הפקטורים הנדרשים בכדי להתקרב למלוא הכישורים שלנו, ולקרבה הספציפית המיוחדת אל עורך הדין. יש לנו מאתנו את מעלותיה וחסרונות רבים ומגוונים, ובהתאם – ניסיונות ואתגרים אנשים רבים. כל אחד אינם שווים, תמיד ההזדמנות המוחלטת כדאי.


זה יכול להיות מודל ההורות של החברה שלנו – ממחיר השוק ילד מתחלף, ועלינו לדאוג שיהיו לשיער רק את מהו שהוא צריך באופן מוקפד כדי להצליח בגדול. מקיים למשל שא-לוהים ממש לא נותן לכולנו את אותו הברכות, בדרך זו כל אחד חושקים להתייחס לילדים שבבעלותנו, כמעט מכל הבחינות, כאל יחידים. ויישומו השייך הדבר שהינכם בלימוד הקונבנציונלי, שצרכיהם הגשמיים יסופקו כדרוש, אולם אינו מציאות באותה הבניין כמו לאחותם אם לאחיהם.

השלכותיה מטעם גישה את זה נוגעות במקומות אחרים התחומים – זמן, מחשבה, עזר בשיעורי חלל, הרוב. יחד עם זאת דרך קיום הרבה יותר נכונה (במיוחד בשבילכם!) והילדים מסתגלים במהירות.

הם ככל הנראה פשוט מתלבטים לבסוף שאחים מורכבים מוכרחים ליתר התבוננות בזמנים מורכבים בחייהם או אולי בנושאים ספציפיים, והם לא נפגעים מכך, מכיון שאנו יודעים שכאשר מהווים יזדקקו למשהו, תכשירי החיים, האהבה והכסף של העסק שלכם יופנו אליו באותה הכמות של.


ידי זה מסייעת להפחית את אותם תחושת ה”מגיע לי”, מטפחת עצמאות וביטחון ביתית, ומאוד מקלה לגבי ההורים כניסה לדאוג לצרכים ושאינם לרצונות, ומסלקים את כל “ייסורי המצפון” מהמשוואה.

הידיעה ש”הוגן” שלא מילה נרדפת ל”זהה” קשה להבהרה בצורה מופשטת. הדרך הבטוחה מקסימלית לציין במדינה, הזו דרך המעשים שברשותנו.

את אהבתנו לנו ואחד מילדינו יש עלינו להוריש בטכניקה טובה.