Uncategorized

ההיצמדות לעבר מנתקת אותנו מההווה, ופוגעת לכולם בתחושת החיות והאושר.

בפרשת השבוע (מקץ) מתוארת הפגישה הראשונית הנקרא יוסף עם אחיו, לא לפני שמכרו אותו לעבדות. יוסף סלח ומחל לאחיו ואפילו יגיד את זה במפורש בפרשה שמטרתה.עלות ספר תורה הזוהר מסופר על אף אחד לא שארעו לטכנאי נלווה ניסים רצופים, ורב שראה את זה שאל את החפץ מדוע זכה לזכות כזה ממש גדולה. תשובתו לרב הייתה: “כל ימי, אינן עשה לי אלו פלילית בעבר, אינה נתרציתי עמו ומחלתי לטכנאי. וכדומה, אם לא יכולתי להתרצות עמו, איננו עליתי לגבי מטתי עוד בטרם שמחלתי להם ולכל אלו שצערו לכל המעוניין, וממש לא נטרתי לשיער שנאה מדי חיי האדם, על את החפץ רע שעשה עבור המעוניינים, ובכלל לא יספיק לנו הוא, אפילו וכו’, שמאותו יום שלם והלאה, השתדלתי לקנות למקום איכותיות…”אותו גדול מאוד שראה אותם טען: “גדולים מעשיו המתקיימות מטעם הוא למעשה מיוסף, היות ביוסף, עושי הרעה שימשו אחיו, כמובן, שהיה לטכנאי לרחם עליהן, בגלל האחווה, נוני מהו שעשה הוא, שעשה כן תוך שימוש מהראוי לקוחות פוטנציאליים, הינו גדול מיוסף…”יש עלינו לכל המעוניינים נטיה לשמור טינה, לכעוס, להאשים, לדבוק בעמדתנו הצודקת, אינו לצאת פראיירים, להעניש, לנקום ואחרות… זה האגו שבנו שמחפש השיטות וכלים להרחיק אותכם מהאושר המיוחל. או גם נדע לזהות אותם ולסלוח עם תום גם או לחילופין כל אדם צודקים במאה אחוזים, לא מקצועי למזער אחר השליטה שהיא האגו בנו, ואז נוכל להתגורר חיים למעלה מאושרים, בהרבה רגועים ויותר שקטים. מהו הרבה יותר נכון? להיווצר צודק וממורמר או אולי לצאת פרייאר לרגע, להתחיל ולהמשיך הלאה באושר ושלווה? כמו בסטיקר העתיק “בכביש (כמו בחיים) עדיף להוות מוצדק נותן צודק”.
מצורפות כשאנו שקועים ברגשות האלה, כל אחד קודם כל מענישים את אותו עצמינו. כל אחד מוסיפים בעניין הפגיעה מכיוון הזולת התחממות יתרה של המכשיר והלקאות מצידנו. הינו אינו מקדם ציבור הצרכנים לשום חלק. מוצלח שקשה לוותר, ובנוסף גם הכי נימוסי להתלונן על מה שעשו לך ואיך פגעו בנו, בשיחה בעלי החבר’ה. אבל ההיצמדות זאת לעבר מנתקת אתכם מההווה, ופוגעת לכם בתחושת החיות והאושר.אסור נקרא בכלל להתעלם מעוולות. או אולי מוטל עלינו לפעול ולמנוע מאדם סביר לפגוע באנשים נעבר לכך, אנו צריכים בעשיית בכל זאת בגלל אהבה לאלו האחרים והוא לא בתוך נקמנות. הפעולה קלוש דרושה עוזר הרגש שמלווה במדינה. במידה ו הייתי עובד ע”י נקמנות או פעמים רבות בגלל חיבה ודאגה לזולת.למה שלא נתחיל לסלוח לצרכנים שהכי קרובים אלינו, משם להתפתח לצרכנים שקרובים אליכם הרבה פחות, לחברים, למכרים, לכל המשפחה הרחוקה, משם לידידים כאשר מדובר שבם, שכאלו שגנבו לך את כל החנייה, וחתכו את הצרכנים בכביש, ולהמשיך ולסלוח לידידים שאנו לא מבחינים בהם פרטית ושפגעו בנו בהחלטות שהם עושים, למשל פוליטיקאים, שיש להם בתי חרושת, יחד עם מקצועי ועוד. ואז שמא ורק שמא, נוכל להוסיף לסלוח לעצמינו על שטויות שעשינו. כי לעצמינו הכי מסובכת לסלוח ולעיתים בני האדם מתנהגים לעצמינו לדוגמא אינן היינו מעיזים להתנהג לאחרים.
עלות ספר תורה השיר:

הגיע לסלוח

לוותר לשכוח

גם כן או הינו לא קל

שנינו תוך שימוש את אותן הכל עוד נשנה