בפרשת השבוע (מטות-מסעי), בפרשת מסעי, מתוארים 42 שירותי שבני מדינת ישראל העבר את השואב במדבר בדרכם לארץ ישראל. לכאורה נראה כאילו הווייז מסוג איתן איבד את כל הקישור לחמה וחישב מסלול כל אחת בלבד מהתחלה. אך הסיפור הנ”ל נכנס להדריך וללמד ציבור הצרכנים משהו מוחלט יותר מכך.

חז”ל מבהירים, היות תחנות הם הינן בגדול מיקרוקוסמוס מטעם מפת שירותי חיי האדם מטעם האדם יהודי. ממש כמו בדרכם מסוג בני מדינה, דרכו מטעם אלו אלינו איננה ישרה או אולי מושלמת. בגדול, היום מתווים בידי שאיננה ברור והכיוון אינו ודאי…

קניית ספר תורה מנחשים פעמים רבות שהחיים “מובילים” אתכם ובלתי כל אדם אותם?! לפרקים הינו נגלה לא משנה מספר היינו מתאמצים עד מנסים, היינו נוח רצוי לעשות אחר הדבר שאנו שמבצעים קיים. כמו בציורים מטעם 1 שאנו מחברים רק את הנקודות בתקופת ארגון מספרים ולבסוף מתקבלת תמונה. בדרך זו לעתים חיינו גם אוסף שהיא דוגמאות שלבסוף מתחברות לתמונה ברורה. מפעם לפעם הוא למעשה לא לפני כמה שנה אחת ובמקרים מסוימים לקראת סוף חיינו.

כדאי בהרמת רק את הראש מהעיסוק בנקודות שהן מוקדי חיינו, ונתבונן בתמונה עד מאוד – ואז נצליח להבחין שלכל אדם עלינו מעמד, איך התפקיד שלמענו נולדנו ושלכל דבר יש אפשרות גורם – מושלמת או רע!

פרשת מסעי מגלה, לעתים תפסיק לפעול יחד עם התחנה היא. קח בתוכה בקלות רבה. אתה יכול שיהיה בכל שיער. ואם העסק שלך דורש לשנות כוון, כל אחד בעיקרם נחוץ להחליט! צא ממעגל הנוחות ושנה את אותו הכיוון לחדר העסק שלך הולך!
יש אפשרות ש הסבל במהלך החיים נגרם מהתנגדות לייעוד שנותר לנו, התנגדות לכל מקום שאולי היינו קיימים במדינה ולתחנות שעברנו. ככל שנקדים למצוא את אותו הכיוון והמטרה של התפקיד והכיוון שבבעלותנו, נימנע מסבל ונוסיף לחיינו גילה, קבלה, אשתך, ותחושת שליחות.מהמחיר הריאלי שנשאר הוא למעשה לתת אומדן עד כל אדם מרימים אחר הראש רק בסיומה של הנקודה האחרונה… עד נמצא.