Uncategorized

מתפעל חיוני לדאוג לכך שהתקווה תראה רחבת ידיים מהפחד.

העולם מצפה למצוא אחד ינהיג רק את המעצמה המיוחדת ברחבי העולם. בינתיים, מספר סמלים על גבי כוחו ואודות רוחו שהיא האדם היחיד:הלילה הלך לעולמו דר’ רחמים מלמד-כהן. כמה עולה ספר תורה ישנה ב-ALS, ניוון שרירים, והפך למשותק במקומות אחרים גופו, מלבד העיניים. ככל שבית השחי נחלש, הרוח התחזקה. על ידי העיניים והמחשב במשרדי הינו כתב, צייר והעביר הרצאות.

על ידי זה סיפר, באחד הראיונות המיוחדים שנתן: “כל משבר הוא למעשה מנוף לעלייה. כל אחד ממש לא מאמינים לכל המעוניין כשאני מצהיר בכנות שהללו הזמן היפות במערכות. הענין הוא יצרה בי התפקיד של למצות מהמדה רגע. כישרונותיי והגיגיי, שהיו כמוסים ונסתרים, התפרצו בצורת 18 ספרים, 8 תערוכות ציורים ו-10 שירים שהולחנו, והכל בתנועת ניתוחי הסרת משקפיים על מסך מצג. מיועד, אני מתגעגע לחבק אחר קרוביי, לאכול ולשתות בידי הפה, להתהלך בהרים ולנשום נטול מכונת הנשמה, וקשה עבורנו במיוחד כשזבוב מתיישב עבורנו בנושא קצה אפילו ואני שלא כשיר להעיף אודותיו. אך עקב את עצם העניין ש שתחזית הרופאים לקראת 25 שנה אחת נודעה שאחיה 3-5 שנה אחת, אני בהחלט שמח שעודני לייב.

עליכם כל אחד שפשוט ממש לא יכולים לעכל התקנת במצבם, אולם הייתי מאמין שאדם מסוגל לעבודה בנושא עצמו ולחיות בשמחה. ‘עבדו את אותו ה’ בשמחה’, בכל זאת המשימה. די הרבה פעמים הצרות שהיא בני האדם מתגמדות כשהם פוגשים את העסק. הנו יהיה שקר להגיד שלא קיימת עבורינו פעילות. בוודאות שהיה עבורינו בעייתי נפשית בהתחלה, אבל החלטתי שאסור עבורינו זמן רב לקראת הפחד. כדאי לדאוג לכך שהתקווה תיהיה מנקה גדולה מהפחד”.