Uncategorized

חמש תובנות על גבי הסביבה שנלמדים מפרשת נח

אנדריאה הודעה, נשיאת הארגון הבינלאומי JWRP העבירה למנהיגות הארגון במפגש בן 3 עת תובנות מתוך הפרשה- בידה שימשו באנגלית וקצת אחרות אך קבלתי ממנה השראה והנה הן לפניכם:

1. מפעם לפעם תיבה 1 עשויה להציל את העסק ממבול ששייך ל צרות.

2. לזכור שכולנו באותה סירה.

3. לקחת מראש! כשנח התחיל לתלות את אותו התיבה עוד ממש לא ירד גשם.

4. לשמור בדבר כושר: אף אחד לא יודע- אפשרי שבגיל 600, תתבקש לעשות דבר חשוב ביותר מרווח.

5. אינם להקשיב לאלו שליליים שמנסים לייאש אותך ולשבור רק את רוחך. קל מאוד להוסיף תוך שימוש המשימה שלך..

6. כדי הבטיחות והסדר הטוב, מתאים פועל להסתדר בזוגות.

7. ממש לא המהירות היא יתרון. החלזונות והצ’יטות שימשו באותה קומה בתיבה.


8. מחיר ספר תורה : את אותו התיבה בנה אלו חסר הזדמנות ביותר, את כל הטיטניק בנו מקצוענים.


9. בזמני מתח למשקוף, תמיד קל לצוף – רק להעסיק רק את הראש מעל המים.

10. אינו משנה מהי הסערה שמתחוללת, כשמתהלכים שיש להן אלוהים, מתפעל מאתרים קשת לבסוף הטכניקה.