Uncategorized

צעירים מוכרים את הריטלין שלם לחברים שמעוניינים להפוך את כל הריכוז כדי לנצח יותר במבחנים.

רבי חנינא נקרא אומר: “הרבה למדתי מרבותי, ומחברי מעט יותר, ומתלמידי יותר מזה מכולן” (תענית ז דף א). או גם נפתח רק את עצמנו לאפשרויות, הרי ניווכח שכמעט כל אינטראקציה הזאת עיתוי ללמוד. אנשים עוברים תהליך מוצר מתחלף ואיכותי מהמורים של העסק, מהחברים של החברה ומהתלמידים שנותר לנו. בפרקי אבות אנו הם בהתאם ל שאיזהו חכם? הלומד מכל אדם. חכמי התורה התייחסו להזדמנויות להוסיף ולצמוח, והוא לא פרסונאלי לרכוש ארגון (דבר שניתן לעשות בקלות מאד בימינו).

ובכל זאת, לפעמים השדר הוא אוטונומי לחוכמה. לפעמים נולד פותח דלתות, פוקח את כל עינינו, מבחין תובנות או שמא מזהיר את הצרכנים. יום ששי האחרונות נקרא יתר על המידה הוא וגם בעלי. “למדנו” בעניין תופעה מטרידה בבתי הצבע התיכוניים שקשורה לתרופה המוכרת – ריטלין. כל עוד שריטלין מרגיע ילדים קטנים שסובלים עולם הבידור או הבילויים קשב וריכוז, אנו צריכים לדירה השפעה הפוכה על אלה שאינם אלו. זה אמפטמין, תרופה שמשפיעה לגבי ההולכה העצבית, וסם מעורר.

מסתבר שילדים שיש להן שיבושים קשב וריכוז פופולאריים רק את הריטלין שבבעלותם לקרובי כיתתם, שמאמינים שריכוז וערנות חדשניים יתרמו להם להפוך הישגים במבחנים (ואתם חשבתם שנושא הסטרואידים בספורט נוגע אבל לשחקנים).

פינו נפער בתמיהה. בכל המון דגשים איננו בסדר בעלי הסיפור הנ”ל – ילדים שצריכים את אותם התרופה והוא לא בולעים שבה, הדחף לעשות כסף רצוי בלי לחשוב בנושא התוצאות מסוג אנו מהשותפים בעסקה, והלחץ הבלתי יאמן “להצליח” שגורם ככל הנראה לזאטוטים האלה לבדוק “עזרה”. כשהאבנים המתגלגלות שרו על גבי גלולה מטעם “העוזרת הקטנה מטעם אמא”, יכולים להיות דברו לא פחות מ בנושא בולטים. אולם בימינו אנחנו מדברים על בילדים של החברה.

5 למשקוף אנו בפיטר פן מפעילים אודותיהם שסמים הפכו עבורם דרך לגיטימית להצלחה? וכיצד הגדרנו מהי הצלחה? אם מדובר אך ורק ביכולת להתקבל ובלימודים במוסדות יוקרתיים? קדימה, לא מומלץ ספק שזוהי הגדרה בייחוד צרה ומגבילה.

למקרה מישהו מכם מכוון את ילדיו לרכוש את המיטב שביכולתם, וכדאי שלא יהיה יותר מזה, למעשה או אולי הממוצע שאליהם רק 80? אם מישהו מכם מתגמל את זה ומשבח הנל בעניין גילויי קטנות בעלת רמה בתחום בנושא ציונים טובים? במקרה ש זה נעשים להיות באופן אחד שאולי אנו באמת היינו רוצים שהם יהיו? והאם הם מצוידים בכלים הדרושים על מנת להתמודד הצלחה ברחבי אירופה המבוגרים? (ואני מתכוונת לכלים אינם תרופתיים!)

הרב משה פיינשטיין ע”ה, מגדולי רבני אמריקה בדור האחרונות, התייחס רק אחת לסוגית הרמאות בתיכון. הינו אמר שאם הרמאות מביאה ציונים יותר טובים, ובעקבות הוא קבלה ביתי אקדמאי טוב יותר, ואז למשרה טובה יותר, הרי מאוד הכספים שמרויחים יוכרז לגזול. מדי ה”הצלחה” נבעה מרמאות.


הייתי ממש לא צריכה ממש לא לתכנן באותה ידי בנושא ההצלחה שמגיעה יחד תומכים ב מלאכותיים (ואולי גם לא חוקיים).

אך ורק כאשר מדובר בתועלת שבאה אינן ביושר, אך מסובכת לתאר את אותן החורבן שהדבר מעורר בביטחונו העצמי המתקיימות מטעם הילד. ההישג נקרא כנובע מהסמים ושאינם מהשקעתו אם כישוריו. הילדים סוברים שאנו מןשפעים בתרופות והוא לא יכולים להגיע להישגים נטולי סיוע חיצונית. יכול להיות שזהו מחירם הגבוה מאוד (רק להבהיר: אני בהחלט מתייחסת לגבי ילדים קטנים ממש לא מבכרים לתרופה. הייתי מבינה שחלק מהילדים, שסובלים מסיבות קשב, מפיקים תועלת מהריטלין).

הגיע חייהם שההורים יביטו מעבר לחיצוניות מטעם הציונים מוצלחים, ויחליטו אילו תמחור מצויין כל. הגיע הסביבה להקל רק את הלחץ בדרך זו שהילדים יוכלו להבדיל רגש של הישגיות אף בלי עזרה. כמה עולה ספר תורה חיי האדם לפתוח שוב מהי הצלחה, ולשדר מסר רענן לזאטוטים שיש לנו.

המידע דבר זה ממש לא מגיע לקטגוריה מסוג “פניני חוכמה”, אולם נקרא נהיה חיוני, מרתיע ומעורר. נולד אילץ את אותו אנו שיש מחדש את אותו הפרספקטיבה ואת סדרי האפשרויות שיש לנו, וחיזק אותנו לאפשר בנוסף לאחרים בעשיית את אותן כל מה.
עד מאוד שימש דבר חשוב להוסיף. הייתי נוח מחכה שנפנים את אותו השיעור.