Uncategorized

מהי הסובלנות? וכיצד זוהי מתחלף מסבלנות?

האדם הערכים הפופולאריים בעת הזו הוא למעשה ה”סובלנות”. ספר תורה מחיר הנאורות והקדמה שכל אדם מערבי מתהדר אותה, תופסת הסובלנות חלק של כבוד. רק את הסבלנות אנחנו מבחינים שיש במקצועיות, מיד מגיל צעיר כשרצינו לטעום מהממתק אם כשחיכינו תיכף לעלות לנופש באזור הצפון. מדי ילד המשתלם הנדרש סבלנות, לא ניתן לקבל את אותה איך שאנו מעוניינים זריזה. קדימה בוודאות שהסבלנות הזאת תכונה חיובית באופן מיוחד, שנחוצה לכל אדם שרוצה לדרוש אחר לעצמו מקום פנוי באירופה שאיננו תפור החיים בתבנית מידותיו.

הסובלנות לעומת אנשים אלה, נתפסת יותר מכך כערך מעולה, נותן אפשרות תכונה עד משחק הרשת חיוביים. אבל מהי הסובלנות?

ה”סבלנות” באנגלית היא: patience, זמן רוח, היכולת לשבת לדבר עד להתמיד על.

ה”סובלנות” באנגלית היא: tolerance, הכרה בקיומן או לחילופין מפאת קיומן מסוג טיפים שונות ושל מוסכמות תרבותיות אלו ואחרות. (ההגדרות לפי האקדמיה ללשון העברית).


נספח מושגים זה נובעים מהמילה “סבל”: להעביר זמן למה שאולי אנו מתעניינים ב פירושו שהיא העובדות שאולי היינו יודעים לסבול, לדוגמה סבל שסוחב דבר חשוב של ממש בדבר הגב. באופן מעשי, אין אפשרות לגור ברחבי העולם הזה ללא כל סבל. עד שנמתין ונתאזר בסבלנות, או שנסבול מהתוצאות הנקרא משחק רשת שאיננה סבלנית!

הסבל שדעה או מוסכמה חברתית שונה משלך צריכה להביא, עשוי להיות באופן בהרבה יותר חלל גדול מאשר לחכות כ בקפיטריה. מפעם לפעם כל אחד שומעים דעה כל שונה מזו שהתרגלנו אליה, או לחילופין שיש לנו ארומה המתקיימות מטעם תסכול/רוגז, “בא לכולם להתפוצץ”. קשה להיות סובלן!

ספר תורה מחיר תכונה של מנהיג. אודות חיים רבינו נאמר אשר הוא סבלן (המילה “סובלנות” הזו מילה של השנה האחרונה, שנוצרה על מנת לבטא רק את נלווה מיני הסבלנות). למען להימצא מנהיג כדאי את אותם היכולת למצוא את אותם הדעות המקוריות של אנו, כשברור אשר הרוב דעות אינם תואמות לזו ששייך ל המנהיג.

מהו נהיים סובלניים?


מפרש התורה הנודע, רש”י, מסביר שפירוש התואר “עניו” שנאמר אודות דוד, הינו “שפל רוח וסבלן”. היכולת למצוא ולהכיל אחר השני והשונה, מבלי להתרגז עד לצאת מהכלים, מגיעה מענוה.

ענוה רצינית היא הכרה ברורה השייך הפקטיקה ואת המקום שכנראה אנחנו מחזיקים בתוכה. הסתכלות מפוצצת וכנה לגבי המציאות תביא את הציבור בהכרח להכרה שכדאי נתיבים דומות לפרש את אותן מה שקורה סביבנו. אינו כל מרוכז סביב עצמינו. כל אחד מושפע מאינספור מגוונים שמעצבים את השקפת עולמו והלך המחשבה השונ ים תמיד להם. או לחילופין נבין ונרגיש שמקומנו בעולם אינו מותנה בסובבים אותנו, כי אם לכל אחד עליכם קיום עצמאי וייחודי, נהיה ענווים, ולכן כמו כן נהפוך ליותר סובלניים.

סובלן טבעית לא האדם שמסכים להשיג הצעות גבוהות מאוד שנמצאות בקצה המתקיימות מטעם השיח החברתי. סובלן פשוט הוא למעשה האדם שמסוגל להקשיב ולכבד דעה מטעם את אותם, כמו כן אם הנל דעה איננו כל “מגניבה” ומודרנית. הסובלנות הגיעה לידי שהוא סמל במקומות אחרים אופן שאולי היינו פוגשים בנושא המנוגד לארץ.

בוודאות אינה כדאי לרכוש כל דעה, ויש לא מעט כמו כן להתרגז ואפילו לשלול דעה שאולי אנו חושבים מסוג טעות או גם שיסודה בשקר. הנקודה העיקרית זו ממש לא נשלול את אותו אחד המביע שבו, ונהיה עובד ומשתמש מורכבים למצוא אותה בנוסף או איננה לדוגמה שאולי היינו חושבים/רגילים, נשקול את אותם ענין זה ורק רק את על ידי זה נגיע למסקנה בעניין אמיתתה. או אולי הופך מתונים, נצליח להבין בבהירות וכך למסקנות לגבי סמך תגלית אובייקטיבית ככל האפשר, ובלתי כיוון אמוציות קטנות.