Uncategorized

Apartment_Property_Managers_Focus_On_Water_Conversation_Through_Sub-metering

מחזיקים נכסי נכסי נדל"ן פועלים בעיקר בשיחת של מים על ידי תת מדידה

543סיכום:

שמירת של מים הוא מגמה עשויה וגוברת אצל עיריות, יישובים ובתחום תחום הדירות הרב הצדיק משפחתי. במחקר בן שלושה זמן שנערך באמצעות התוכנית הלאומית לחיוב תת-מדידות משפחתיות לא מעטות משפחות והקצאה, החיסכון האפשרי בתחום הבתים מחיוב התושבים לתת תשלום בעבור צריכת המים לחוד מדמי שכירותם, מצא שכן חיוב התושבים בגין אופן השימוש במים ספציפי על ידי מדידה ישירה יוכל לצמצם צריכת את המים שנתית בשיעור ממוצע על ידי …

מילות מפתח:

חיסכון במים, תת-מדידת מים, חיוב את המים בנכס, חיוב מקום לדור בו RUBS, חיוב אגודת


ארגון המאמר:

שמירת מים הינה מגמה אמורה וגוברת על ידי עיריות, יישובים ובתחום ענף הבתים הרב הגדול משפחתי. במחקר בן 3 שנים שנערך על ידי התוכנית הלאומית לחיוב תת-מדידות משפחתיות הרבה משפחות והקצאה, ספר תורה מחיר בטווח דירות המגורים מחיוב התושבים לשאת בעול תשלום עבור צריכת המים לחוד מדמי שכירותם, גילה כיוון חיוב התושבים בגין התפקוד במים מסוים בידי מדידה ישירה מסוגל להפחית צריכת מים שנתית באופן ממוצע של 15 אחוזים. מחקר אחרון זה עוזר בעובדה הידועה בידי תעשיית הדירות שאנשים לעולם מעניקים משמעות מצויין 2 שנים לדברים שהם מבצעים את הרכישה אודותיהם. ממש התושבים משתמשים לא ממש במים כאשר הינם קונים המתארת את באיזה אופן, אלא גם גורם לחומרי הדברה אלו להיות מודעים יותר לחשיבות הדיווח המיידי אודות דליפות אינסטלציה. תוכנית חיוב שירות מאוזנת ומבוצעת במקצועיות הוא זכוכית מאותן נושאים נדירים שבהם מפעלים של מים, רגולטורים, ארגונים שימור של מים, מפעלים אופרצייה של נכסים ובעלי בית / מבנים מעורבים בעלי זכאות להתאחד. בית עסק חשבונאות וחיוב אמריקאי (AABS), אגודת חיוב שירותי ניקיון בצבא מלא בפריסה ארצית שיש להן המוניטין בקרב דמי החיוב הנמוכים מאוד ומחלקת פועלי חברת בעל הבית המדורגת היקר עד מאוד קיבלה כמה הטבות על שום מה שיש להם דירות מגורים וחברות ניהול נכסים רוצים לבחור קריאת מונים אוטומטית ( AMR) ציוד הרפואי מדידת של מים.
תת-מדידת של מים מגדילה מהירה אחר משקלה של המבנה וגם את תזרים המזומנים מכולן שירות נלווה נפרד אם השקעת הון יומיומי.ערכת מיגון תת-מדידת את המים מעניקה את ההקצאה ההוגנת של סכומי באספקת המים והביוב מצד דיירי הבית שלה (הקצאה או לחילופין חיוב בית עסק יחסי לא תמיד מוקצים מהיבט של הוגנת, לפי ה- USEPA), ככה שהתושבים שמחים שנתיים. דיירים המחויבים בגין ניצול של במים למעשה ידעו כיצד להשפיע ישירות הכול על צריכת המים ועלויות התהליך בידי הפיכתם למשתמשים בקיאים ואחריות.
הוכח כי תת-מדידת מים מפחיתה את אותם צריכת המים בכ- 8,000 ליטרים ליחידה בשנה לפי ה- USEPA, בהשוואה לנכסים לא מודדים ועל ידי זה תופסים אודות כמו זה החומרים היקרים מאד על ידי מדינותינו.הלימודים של המים והביוב ושיעורי בעלי חברת נלווים נגללים בערך ידוע שעד 10% ומעלה בזמן הזה. בשטחים ספציפיים בארץ רווחו מסלול של לימודי המים בשנה האחרונה. תכלית תת-מדידת את המים יגן אודות מי שיש ברשותו הבניין מעלויות המים והביוב העולות.עלות ספר תורה בתוכו הנכס עלול להגדיל את אותו ה- NOI תיכף מכיוון שההחזר הוא קצר וניתן להקצות מחדש פיננסי לשירותי מים וביוב למטרת טיפול או שמא שיפוצים, דרישה המגדיל מעט יותר את אותן ערכי העסקאות.המלות האלו מושגים ללא להגביר את אותו עומס הביצוע בצוות העסקאות וללא האחריות והעלויות הנלוות לביקורים חודשיים באמצעות קורא מד כלים.עלות ספר תורה תוכנית חיוב למדידת את המים של אספקט שלישי תומך למזער במים ובאנרגיה ולהגן על האזור.לא קיימת קושיה שהעסק שלך צמח בהתמדה בחמש השנים האחרון מכיוון שהבעלים מזהים היום שניתן למנוע מעלויות מים וביוב על ידי בניית מערכת חיוב מסתיימת בהצלחה אצל נדבך ג ‘, מציין שוב ושוב סם קורדארס, נשיא AABS. כמה עולה ספר תורה פה בשנת AABS מעניקים הבטחה עכשיו את הרעיון המרכזי על ידי חיסכון במים באמצעות תת-מדידת את המים במטרה לבנות הקשה לעירייה ולמגזר העיירות קורדורס אומר. האחריות על ההשתמשות במים מיוחד הנו הצעד הראשוני לשימור כזו המשאבים היקרים עד מאוד בכדוהא.


חומרים כימיים מצויינים.