Uncategorized

2__Must_Know__Copywriting_Secrets_that_Guarantee_Success_

כותרת:

2 חייבים למצוא רזי כותב שמבטיחים הצלחה!ספירת מילים:

266סיכום:

קופירייטרים לעיתים קרובות הן לא כראוי בשאלה האם חתיכת שיווק קצרה בנות יותר ויותר אזור לבן עדיפה או שמא הדרך ארוכה ומפורטת.


מילות מפתח:

שגשוג ישיר, קופירייטינג, פונים למעצב

מרכז המאמר:

קופירייטרים בדרך כלל אינם כראוי בשאלה במידה ש חתיכת הדפסה של קצרה שיש להן הרבה מקום לבן עדיפה עד ההליכים ארוכה ומפורטת. ספר תורה מחיר והקצר בדיון הוא לאיזה איכות רוכש העסק שלך מכוון?

מושם דה פקטו שני מיני לקוחות.

1. הקונה האימפולסיבי
זה הזמן תהליך ניתוחי בחור בעלות אזורים לנקות אליו ואנשים לדעת והוא לא מהר להפיק הנל. ברוב המקרים, לעזאזל לדלג על הכותרות ולנושאי המשנה, להציץ בתמונות ובכיתובים ולקבל הבחירה בטוחה.

2. הקונה האנליטי
קבוצת קונים זו מאמינה שהרי ההוכחה הנו בפרטים. כאן לאתר יקראו הרוב כולל האותיות הקטנות.

כמה עולה ספר תורה שהעתק מתאים ייתן פתרון למטרת שני הקונים ללא איחוד לאורכם. בואו נסתכל מה ברשותכם לערוך על מנת לגשת אל לשני הרוכשים.

איך לגשת.

הקונה האימפולסיבי

1. השתמש בתשומת לב שמקבלת כותרות ותת כותרות.
כמה עולה ספר תורה . השתמש באותיות שלמות בגרפיקה המשפרת את אותה המידע של החברה שלכם
תמונות


כיתוב
גופנים גורמים וגדלי גופנים
הצללה
השתמש בכותרות מודגשות
הדגש שיש להן אזורים מוצלים או גם קליעים


הקונה האנליטי

1. השתמש בכותרות, בכותרות המשנה ובגרפיקה עבור הקונה האימפולסיבי כמדריכים. הוסף אחר הידע המפורט שהקונה האנליטי זקוק לו תחלופה ל הכותרת המתאימה, וקיבלת קטע שיווקי מנצח המובטח להצליח בגדול

המידע הפנימי על מה מגיבים הרוכשים הנכונים של החברה מהווה הפתרון האלטרנטיבי למשוך את כל תשומת ליבם והכנסה אחרת. העובדה החשובה שצורכי הקונה האימפולסיבי והקונה האנליטי חופפים הוא בונוס בשבילך, הקופירייטר!